English

تیم اجرایی


Reza-Jahani

رضا جهانی

عضو هیئت مدیره

mohsen-mahmodian-new

سید محسن سید محمودیان

معاونت منابع انسانی و لجستیک

رضا صادقی

معاونت سرمایه‌گذاری و مدیر مالی و اداری

no-image-team

وحید حمیتی

mohamad-hejrani-aram

محمد هجرانی آرام

سرپرست کارگاه

no-image-team

انوشیروان برمکی

مدیریت بخش کنترل کیفی

no-image-team

مهدی علینژاد

مدیریت بخش کنترل پروژه

no-image-team

بابک بنایی

مدیر بخش تدارکات

no-image-team

کورش صادقی

مدیر پروژه

no-image-team

مهرداد بهمنی

مدیر پروژه

no-image-team

بابک گرجی علیپور

سرپرست کارگاه

no-image-team

الهام غلام حسینی

مدیریت بخش معماری

no-image-team

محدثه مژدهی

مدیریت بخش برق

no-image-team

فاطمه سلیمانی میگونی

سرپرست HSE