English

تاریخچه همپایه

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تاریخچه شرکت همپایه

شرکت همپایه در سال 1374 با تکیه بر تجارب موسسان خود مهندس جلال صادقی و مهندس ملیح السادات کریمی بر پایه اصول تعهد ، کیفیت و نوآوری تاسیس و هم اکنون با در نظر گرفتن ارزش های مشتری مداری , بهره گیری از نیرو های حرفه ای و کوشا از معتبرترین شرکت های ساختمانی و عمرانی کشور است .
تجارب مهندس جلال صادقی به عنوان مجری طرح ساختمانهای ویژه وزارت مسکن و شهرسازی به همراه تجارب ارزنده مهندس ملیح السادات کریمی به دست مایه معنوی شرکت همپایه تبدیل شد .
این شرکت در سال 1376 اولین پروژه خود را از طریق مناقصه عمومی برنده و اولین ایستگاه متروی شهری کشور را ظرف مدت کمتر از ده ماه با کیفیت و استانداردهای مطلوب با موفقیت به اتمام رساند .
همپایه بر اساس تجربیات مدیران خود در پروژه های مرمت و بازسازی مجلس شورای ملی سابق و مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) در تاسیس “شرکت آذر هفتاد و نه” با همراه دیرینه خود مهندس مهرداد بهمنی مشارکت داشته و پروژه های تخصصی مرمت و بازسازی در این شرکت همکار ، انجام گرفته است .
همپایه همچنین در سال 1391 با توجه به توانایی ها و تجربیات خود در زمینه راهبری پروژه ها ، بخش ویژه ای برای نگهداری بناهای ساخت خود به منظور نگهداری حرفه ای این بناها تاسیس کرد .
همپایه طی دو دهه اخیر ، پروژه های بسیاری در بخش های اداری ، مسکونی ، حمل و نقل ، آموزشی ، تجاری اجرا نموده که در هر کدام گامهایی نو در جهت کیفیت و نوآوری برداشته شده است .
از اواخر دهه هشتاد همپایه از پروژه های طرح و ساخت به پروژه های پیمان مدیریت روی آورده و با اجرای پروژه هایی مانند ساختمان اداری مادیران در سال 1389 و شعبه مرکزی بانک کارآفرین در سال 1391 اعتبار و امانت داری خود را به اثبات رسانده و همپایه را به گزینه نخست برای اجرای پروژه های شاخص و ماندگار تبدیل کرده است .