English

ایمنی و بهداشت

HSE

بیانیه خط مشی (HSE ) شرکت همپایه

    شرکت همپایه یکی از شرکت های پیشرو در حوزه صنعت ساخت و ساز در سطح کشور میباشد. طبیعت کارهای ساختمانی پر مخاطره است و در نتیجه افراد شاغل در این حیطه کاری بیش از هر گروه کاری دیگر در معرض خطر و صدمات جانی قرار دارند . باور شرکت همپایه بر این است که نیروی انسانی با ارزش ترین سرمایه ما بوده و در این راستا در نظر دارد با انجام اقدامات پیشگیرانه و مهیا نمودن محیطی ایمن و سالم در محل کار ، آسیب و حادثه را به حداقل ممکن برساند . سیاست ما ، قراردادن ایمنی و سلامت همکاران و همه کسانی که ممکن است تحت تاثیر فعالیت های ما باشند در اولویت اول سیستم مدیریت شرکت است .

علاوه بر این ، مدیران و کارکنان در جهت دستیابی به توسعه پایدار ، صیانت از محیط زیست را رسالت خود دانسته و تمامی تلاش خود را معطوف به کاهش صدمات زیست محیطی و مصرف بهینه منابع طبیعی نموده اند .

از این رو جهت نیل به اصول فوق ، اهداف ما بقرار زیر می باشند :

  • کاهش تعداد و شدت حوادث کارکنان شرکت و نیروهای پیمانکاران اجرایی شاغل در پروژه ها
  • کاهش مصرف منابع طبیعی و صدمات زیست محیطی در محدوده پروژه ها
  • ارتقاء فرهنگ HSE تمامی افراد شاغل در شرکت و سایر افراد ذینفع در محدوده پروژه ها
  • رعایت و اجرای کلیه قوانین و مقررات ملی و الزامات کافرمایان در رابطه با HSE در پروژه ها
  • ایجاد محیطی آزاد برای مشاوره ، اعلام نظر ، پیشنهاد و مشارکت همگانی کلیه افراد در ارزیابی ، برنامه ریزی و اجراء عملیات مربوط به ایمنی و بهداشت در جهت بهبود عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در  پروژه ها و دفاتر شرکت .
  • تلاش در بهبود وجهه صنعت ساخت و ساز در جامعه ، با بکارگیری رویکرد فرانگر ( اهمیت به ظاهر حرفه ای کارگران  ، احترام به جامعه ، حفاظت از محیط زیست ، تامین ایمنی همگانی و ارج نهادن به  نیروی کار )

بدیهی است تقویت و ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی نیازمند فداکاری ، تعهد ، دخالت و مشارکت همه کارکنان و پیمانکاران فرعی این شرکت میباشد . لذا من از تمامی همکارانم در کلیه سطوح سازمانی این شرکت انتظار دارم در این راستا با مشارکت همگانی ، شرایط رسیدن به تعالی ایمنی و بهداشت شغلی را برای خود و دیگران فراهم نمایند . ما در برقراری نظام HSE   ، استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  (OHSAS 18001:2007 ) و مدیریت زیست محیطی  (ISO 14001:2004 )  را الگوی خود قرار داده ایم .این خط مشی سالیانه بازنگری خواهد شد .