پروژه ها

دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

کارفرما

دانشگاه صنعتی شریف

مساحت

۱۳.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور گروه ایجاد

قرارداد

۱۳۹۴/۱۱/۰۳

کاربری

اداری

مدت زمان

۲۴ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن