پروژه ها

ساختمان اداری خدامی

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

مساحت

۳.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

قرارداد

۱۳۹۳/۰۵/۱۳

کاربری

اداری

مدت زمان

۱۲ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن