دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه ها دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران کارفرما دانشگاه علم و صنعت مساحت 18.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور گروه ایجاد قرارداد 1386/05/24 کاربری آموزشی مدت زمان 24 ماه گالری تصاویر قبل بعد