هیئت مدیره
jalal-sadeghi2_edited

مهندس جلال صادقی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندسی عمران (دانشگاه لیدز ۱۳۶۱)

مهندس ملیح السادات کریمی پایدار

رئیس هیئت مدیره

مهندسی عمران (دانشگاه لیدز ۱۳۶۰)

کارشناس ارشد مدیریت ساخت (دانشگاه کینگستون ۱۳۸۸)

مهندس رضا جهانی

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران (دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۵)

مهندس علی حسن زاده

عضو هیئت مدیره

مهندسی مکانیک (دانشگاه شهید چمران ۱۳۷۱)

مهندس نامدار عجمی

عضو هیئت مدیره

برق و مخابرات (دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۱)

به بالای صفحه بردن