پروژه ها

واحدهای مسکونی شهرک جم

کارفرما

شرکت نفت و گاز پارس

مساحت

۳۰.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور اتک

قرارداد

۱۳۸۱/۰۵/۰۹

کاربری

مسکونی

مدت زمان

۲۴ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن