بیمارستان شرق امور بیماریهای خاص

کارفرما

امور بیماریهای خاص

مساحت

۱۸.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

-

قرارداد

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

کاربری

بیمارستانی

مدت زمان

۱۵ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن