تاریخچه همپایه

شرکت همپایه در سال 1374 با تکیه بر تجارب موسسان خود، مهندس جلال صادقی و مهندس ملیح السادات کریمی پایدار، بر پایه اصول تعهد، کیفیت و نوآوری تاسیس و هم اکنون با در نظر گرفتن ارزش های مشتری مداری، بهره گیری از نیروهای حرفه ای و کوشا از معتبرترین شرکت های ساختمانی و عمرانی کشور است.

تجارب مهندس جلال صادقی به عنوان مجری طرح ساختمان های ویژه وزارت مسکن و شهرسازی، به همراه تجارب ارزنده مهندس ملیح السادات کریمی پایدار به دست مایه معنوی شرکت همپایه تبدیل شد.

این شرکت در سال 1376 اولین پروژه خود را از طریق مناقصه عمومی برنده و اولین ایستگاه متروی شهری کشور را ظرف مدت کمتر از ده ماه با کیفیت و استانداردهای مطلوب با موفقیت به اتمام رساند.

همپایه براساس تجربیات مدیران خود در پروژه های مرمت و بازسازی مجلس شورای ملی سابق و مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) در تاسیس “شرکت آذر هفتاد و نه” با همراه دیرینه خود مهندس مهرداد بهمنی مشارکت داشته و پروژه های تخصصی مرمت و بازسازی در این شرکت همکار، انجام گرفته است.

همپایه همچنین در سال 1391 با توجه به توانایی ها و تجربیات خود در زمینه راهبری پروژه ها، بخش ویژه ای برای نگهداری بناهای ساخت خود به منظور نگهداری حرفه ای این بناها تاسیس کرد. همپایه طی دو دهه اخیر، پروژه های بسیاری در بخش های اداری، مسکونی، حمل و نقل، آموزشی و تجاری اجرا نموده که در هر کدام گام هایی نو در جهت کیفیت و نوآوری برداشته شده است. در اواخر دهه هشتاد شمسی همپایه با پروژه های طرح و ساخت به پروژه هایی مانند ساختمان اداری مادیران در سال 1389 و شعبه مرکزی بانک کارآفرین در سال 1391، اعتبار و امانت داری خود را اثبات رسانده و همپایه را به گزینه نخست برای اجرای پروژه های شاخص و ماندگار تبدیل کرده است.