درباره همپایه
مشتری مداری، کیفیت و نوآوری از عناصر اصلی اهداف شرکت همپایه در ساخت بناهای شاخص و ماندگار و تلاش برای تبدیل به انتخاب نخست شما.
مهندس جلال صادقی
مدیرعامل و بنیان گذار

همپایه در یک نگاه

همپایه یکی از شرکت های ساختمانی پیشرو در ایران است که در سال 1374 بر پایه اصول اخلاقی، تعهد و تعالی بنیانگذاری شد. مشتری مدار در عملکرد و متمرکز در توسعه پایدار، همپایه تلاش خود را در اجرای ساختمان های شاخص در راستای افزایش کیفیت زندگی و تعامل با جوامع ادامه می دهد.

این شرکت در بخش های طراحی و مهندسی، ساخت و ساز، طراحی داخلی، تدارکات، تعمیرات و نگهداری و خدمات پشتیبانی فعال است.