ساختمان هزاره سوم بانک پاسارگاد

کارفرما

شرکت بانک پاسارگاد

مساحت

48.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور سینام

قرارداد

1397/12/28

کاربری

اداری

مدت زمان

14 ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن