مجتمع اداری تجاری همیلا

کارفرما

پدیده تابان سرآمد

مساحت

۱۵۳.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

معیار صنعت خاورمیانه

قرارداد

۱۳۹۸/۰۲/۰۴

کاربری

اداری - تجاری

مدت زمان

۱۵ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن