پروژه ها

پژوهشکده جامع سرطان پروفسور سمیعی

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

مساحت

18.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور منظومه سلامتی ایرانیان

قرارداد

1397/04/26

کاربری

بیمارستانی

مدت زمان

24 ماه

گالری تصاویر