مجتمع اداری تجاری همیلا

مجتمع اداری تجاری همیلا کارفرما پدیده تابان سرآمد مساحت 153.000 متر مربع همکاران ویژه معیار صنعت خاورمیانه قرارداد 1398/02/04 کاربری اداری – تجاری مدت زمان 15 ماه گالری تصاویر

ساختمان هزاره سوم بانک پاسارگاد

ساختمان هزاره سوم بانک پاسارگاد کارفرما شرکت بانک پاسارگاد مساحت 48.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور آوگون مهندسین مشاور سینام قرارداد 1397/12/28 کاربری اداری مدت زمان 14 ماه گالری تصاویر

بیمارستان شرق امور بیماری های خاص

بیمارستان شرق امور بیماریهای خاص کارفرما امور بیماریهای خاص مساحت 18.000 متر مربع همکاران ویژه – قرارداد 1397/05/08 کاربری بیمارستانی مدت زمان 15 ماه گالری تصاویر

پژوهشکده جامع سرطان پروفسور سمیعی

پروژه ها پژوهشکده جامع سرطان پروفسور سمیعی کارفرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان مساحت 18.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور منظومه سلامتی ایرانیان قرارداد 1397/04/26 کاربری بیمارستانی مدت زمان 24 ماه گالری تصاویر قبل بعد

دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

پروژه ها دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف کارفرما دانشگاه صنعتی شریف مساحت 13.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور گروه ایجاد قرارداد 1394/11/03 کاربری اداری مدت زمان 24 ماه گالری تصاویر قبل بعد

ساختمان اداری خدامی

پروژه ها ساختمان اداری خدامی کارفرما شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران مساحت 3.000 متر مربع همکاران ویژه – قرارداد 1393/05/13 کاربری اداری مدت زمان 12 ماه گالری تصاویر قبل بعدی