پروژه ها

ساختمان های اداری و محوطه سازی شهر بم

کارفرما

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

مساحت

۱۲.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور شارستان

قرارداد

۱۳۸۳/۰۶/۱۴

کاربری

اداری

مدت زمان

۱۵ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن