پروژه ها

ساختمان مرکزی وزرات راه و شهرسازی

کارفرما

وزرات راه و ترابری

مساحت

۴۷.۵۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور دارافزین

قرارداد

۱۳۷۹/۰۶/۱۶

کاربری

دولتی

مدت زمان

۳۰ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن