پروژه ها

ساختمان مرکزی وزرات راه و شهرسازی

کارفرما

وزرات راه و ترابری

مساحت

47.500 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور دارافزین

قرارداد

1379/06/16

کاربری

دولتی

مدت زمان

30 ماه

گالری تصاویر