پروژه ها

بورس اوراق بهادار تهران

کارفرما

بورس اوراق بهادار تهران

مساحت

- متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور توسعه کالبدی آسیا

قرارداد

1392/02/23

کاربری

اداری

مدت زمان

9 ماه

گالری تصاویر