پروژه ها

بورس اوراق بهادار تهران

کارفرما

بورس اوراق بهادار تهران

مساحت

- متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور توسعه کالبدی آسیا

قرارداد

۱۳۹۲/۰۲/۲۳

کاربری

اداری

مدت زمان

۹ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن