پروژه ها

ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین

کارفرما

بانک کارآفرین

مساحت

8.800 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور گنو

قرارداد

1392/02/23

کاربری

اداری

مدت زمان

11 ماه

گالری تصاویر