پروژه ها

دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

کارفرما

دانشگاه علم و صنعت

مساحت

18.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور گروه ایجاد

قرارداد

1386/05/24

کاربری

آموزشی

مدت زمان

24 ماه

گالری تصاویر