پروژه ها

دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

کارفرما

دانشگاه علم و صنعت

مساحت

۱۸.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور گروه ایجاد

قرارداد

۱۳۸۶/۰۵/۲۴

کاربری

آموزشی

مدت زمان

۲۴ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن