پروژه ها

تعمیرگاه و اداری پایانه مترو فتح آباد

کارفرما

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

مساحت

۵۱.۵۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور بعد چهارم نوین

قرارداد

۱۳۸۳/۰۴/۱۵

کاربری

حمل و نقل عمومی

مدت زمان

۲۴ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن