فعالیت های اجتماعی

کمک به زلزله زدگان بم سال 1382

شرکت همپایه همواره در کوران مشکلات و بلا های طبیعی همراه ملت شریف ایران بوده و خواهد بود.

گالری تصاویر