پروژه ها

ساختمان اداری تجاری مادیران

کارفرما

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

مساحت

۲۴.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور ایرانیان - مهندسین مشاور باوند

قرارداد

۱۳۸۹/۰۳/۱۸

کاربری

اداری - تجاری

مدت زمان

۱۸ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن