پروژه ها

ساختمان نگین سپه

کارفرما

بانک توسعه صادرات ایران و بانک سپه

مساحت

30.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور پیر راز - مهندسین مشاور نقش جهان پارس

قرارداد

1387/01/17

کاربری

اداری

مدت زمان

20 ماه

گالری تصاویر