پروژه ها

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

کارفرما

پژوهشکده حوزه و دانشگاه

مساحت

۱۹.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور آرشن

قرارداد

۱۳۸۱/۰۳/۰۷

کاربری

آموزشی

مدت زمان

۳۶ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن