پروژه ها

مجتمع مسکونی صبا ۲

کارفرما

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت

مساحت

۳۲.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت - مهندسین مشاور باوند

قرارداد

۱۳۸۷/۰۵/۰۲

کاربری

مسکونی

مدت زمان

۱۸ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن