پروژه ها

ایستگاه مترو صادقیه

کارفرما

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

مساحت

۳۰.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور بعد چهارم نوین

قرارداد

۱۳۷۷/۰۳/۰۱

کاربری

حمل و نقل عمومی

مدت زمان

رضا جهانی

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن