پروژه ها

ساختمان سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

کارفرما

سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

مساحت

۲.۷۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

دفتر معماری بهروز بیات

قرارداد

۱۳۸۸/۰۶/۱۴

کاربری

دولتی

مدت زمان

۱۴ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن