پروژه ها

بال A برج بین المللی تهران

کارفرما

شرکت آ اس پ

مساحت

۴۷.۰۰۰ متر مربع

همکاران ویژه

مشارکت توسعه مهندسی ایرانیان (گنو)

قرارداد

۱۳۸۴/۱۲/۲۷

کاربری

مسکونی

مدت زمان

۹ ماه

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن