ساختمان نگین سپه

پروژه ها ساختمان نگین سپه کارفرما بانک توسعه صادرات ایران و بانک سپه مساحت ۳۰.۰۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور پیر راز – مهندسین مشاور نقش جهان پارس قرارداد ۱۳۸۷/۰۱/۱۷ کاربری اداری مدت زمان ۲۰ ماه گالری تصاویر قبل بعد